basisvaardigheden

In het montessorionderwijs gaat het om een doorgaande ontwikkelingslijn. Daarom vind je ook materialen terug in de opeenvolgende bouwen. In groep 3 t/m 8 is er veel aandacht om de basisvaardigheden (lezen, schrijven, taal en rekenen) te beheersen en uit te bouwen. Zelfwerkzaamheid wordt hierbij bevorderd door het aanbieden van verschillende materialen zoals letterdozen voor het maken van verhalen, taaldozen voor het verkrijgen van inzicht in woorden en zinnen, rekenmaterialen voor het bewerken van grote en kleine getallen. Daarnaast vragen sommige vaardigheden speciale lesjes en oefenopdrachten met bijvoorbeeld de computer (spelling en automatiseren van het optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen). Op een montessorischool worden deze oefeningen en lesjes aangepast aan het ontwikkelingsniveau van het kind. Er wordt dus rekening gehouden met aanleg en tempo.

Het individueel werken van de leerling wordt afgewisseld met groepsgebonden activiteiten. De groepslessen kennen een korte inleiding door de leerkracht over een bepaald onderwerp. Daarna kunnen de kinderen vragen stellen en met opdrachten over de aangeboden stof aan het werk gaan. Deze opdrachten kunnen verschillen in moeilijkheidsgraad. Tijdens de rondgang in de klas observeert de leerkracht voortdurend hoe de leerlingen werken en biedt daar waar nodig hulp.