Jaarplan, schoolgids en schoolplan

Aan het begin van elk schooljaar is de nieuwe schoolgids beschikbaar. Samen met de schoolkalender vormt het de meest volledige informatiebron over het schooljaar. Nieuw is het jaarplan, deze wordt ook jaarlijks hier gepubliceerd.Elke vier jaar  verschijnt het schoolplan. Daarin wordt een verantwoording gegeven van het onderwijs op de Meander voor ouders, bestuur en inspectie. Ook de vierjarenplanning is daar terug te vinden. 

De schoolkalender is volledig geintegreerd in deze website. Deze is daar ook per maand of schooljaar  te printen. Daarnaast is de schoolkalender sinds dit schooljaar ook geintegreerd in Parnassys en te bereiken via de ouderportaal van Parnassys.
Een papieren exemplaar is op aanvraag op school verkrijgbaar.