ons gebouw

                   

panorama aula-bibliotheek

     
 

       
Op 28 februari 2011 is onze school feestelijk heropend door burgemeester Wolfsen en in gebruik genomen!

Met de uitbreiding van de school zijn ook lokalen voor BSO KMN-Kind & Co gebouwd. De school heeft nu 22 leslokalen en 3 BSO ruimtes. Daarnaast een grote aula en een leerwereld. Bovendien zijn er diverse kantoorruimtes voor directie,
coördinatoren, interne begeleiding en speciale leerlingzorg.

 

 onze waarden staan op de muur


panorama verdieping leerwereld