leerwereld

 


De Leerwereld is een leer- en doeruimte in de aula van de school waar leerlingen informatie kunnen verzamelen om een opdracht voor wereldorientatie te maken of om aan een project te werken. Naast de bibliotheek, worden voor het vinden van informatie ook computers gebruikt. Via het netwerk is het ook mogelijk om naar het internet te gaan. Op het internet is erg veel informatie te krijgen om een project of spreekbeurt tot een goed einde te brengen.

Voor de eigen bibliotheek beschikken we over een kindvriendelijke zoekprogramma.  Daarin kunnen kinderen documentatieboeken vinden in de schoolbibliotheek, maar ook verwijzingen naar het internet en de gemeentebibliotheek.Tevens kan op de computers gebruik worden gemaakt van de educatieve programma's.
Op de verdieping van de school bevindt zich een tweede Leerwereld.

Het zoeken en verzamelen van informatie kan met behulp van diverse hulpmiddelen:

Er zijn wel enkele duidelijke afspraken van kracht voor het gebruik van de Leerwereld en het internet. 
Zie internetcontract.