de naam van onze school

zijn als een rivier

patronen inslijtend in het landschap door overstromingen
het langsliggend
land bevruchtend
bouwstenen aandragend voor groei
flonkerend in de zon

kabbelend, fluisterend, creatief meebuigend

met de weerstanden op zijn weg
meanderend
zijn weg zoekend met een niet aflatende
stroom vol energie, klaterend,
vol humor springend en watervallen 
 
                        

 

Vroeger stroomde in het gebied waar nu De Meern ligt, een kronkelende rivier. Het vlakke gebied in deze omgeving zorgde dat deze rivier sterk "meanderde". De rivier had dus veel kronkelingen en bochten. Deze rivier zette veel klei af die nu nog overal te vinden is. In de Romeinse tijd heeft er in zo'n meander bij De Meern een castellum (Romeins fort) gestaan.

Al filosoferend geeft de naam van de Meander ook onze onderwijsvisie weer: de ontwikkeling van het kind volgt vaak een grillige maar ononderbroken lijn, net zoals de rivier.
de steltlopers bij de ingang bepalen het schoollogo