BSO Kronkel = buitenschoolse opvang brede school De Meander

Omdat er behoefte was aan meer opvangcapaciteit verzorgt KMN Kind & Co buitenschoolse opvang BSO in De Meander. Deze BSO heeft een eigen naam: Kronkel (een variant op "meander").
Bij de verbouwing van de school zijn 3 permanente ruimtes voor Kind & Co gerealiseerd. De Meander en Kind & Co ontwikkelen zich zo samen tot partners in Brede school De Meander. Naast goede werkafspraken over het gezamenlijk gebruik van ruimtes in de school is er ook inhoudelijke afstemming, o.a. door ook bij de BSO de kernbegrippen uit de Vreedzame School te hanteren.

 Aanmelding voor BSO Kronkel kan rechtstreeks bij Kind en Co (klik
op Kind & Co logo) of met het inschrijfformulier dat u ontvangt bij de aanmelding van uw kind op de Meander.
De aanmelding voor de BSO verloopt rechtstreeks tussen u en Kind & Co.
Behalve Kind & Co zijn er in De Meern andere aanbieders van kinderopvang (BSO). Daarmee hebben wij geen samenwerkingsafspraken. Desalniettemin is er geregeld overleg over practische zaken.