een actieve school

 

De Meander heeft een naam hoog te houden als het gaat om feestelijke en culturele activiteiten. Jaarlijks organiseren we er verschillende.

Naast het reguliere leerstofaanbod vinden we het belangrijk andere activiteiten voor de kinderen te organiseren. Er moet immers een goede balans zijn tussen de cognitieve, creatieve, emotionele en sociale ontwikkeling.

Deze activiteiten zijn daarom vaak van culturele of sportieve aard, en altijd erg leuk!

Allemaal in nauwe samenwerking tussen team, ouderraad en vele hulpouders.

Te denken valt aan:
 

 • 2 daags schoolkamp voor groep 5 en 6
 • film- en museumbezoek
 • 3 daags schoolkamp voor groep 7 en 8
 • dag van het respect
 • paasontbijt
 • afscheidsfeest groep 2 en groep 8
 • musical groep 8
 • jaarlijks een centraal goed doel
 • jaarlijks een groot schoolproject rond een thema
 • Parade M
 • sinterklaasfeest 
 • kerstviering en -diner
 • sportdag voor alle groepen
 • atletiekdag voor groep 5-8
 • grote ouderbetrokkenheid