internetcontract

Om het gebruik van nieuwe media goed te laten verlopen zijn er afspraken gemaakt. Deze afspraken maken onderdeel uit van het communicatieprotocol van de Meander. Alle leerlingen van groep 5-8 ondertekenen een internetcontract.
 

Protocol ongewenste communicatie en beeldmateriaal (internet)

Omdat de school televisie, video en internetfaciliteiten heeft, kunnen er ook beelden en programma's de school binnen komen, die wij ongeschikt achten voor de leerlingen. Te denken valt aan bepaalde uitingen van geweld, seks en racisme. Vooral door de gemakkelijke toegang tot internet, is het risico op het binnenhalen van disrespectvol en ongewenst materiaal groot. Het team van de Meander staat op het standpunt dat ongewenste uitingen zoveel mogelijk moeten worden voorkomen, zonder de leerlingen alle verantwoordelijkheid uit handen te nemen. Het team van de Meander ziet een mogelijkheid om leerlingen, onder begeleiding, eigen verantwoordelijkheid bij te brengen. Het omgaan met internet wordt op zich als leerpunt binnen de school gezien. Het team van de school zal leerlingen aanspreken op ongewenst (surf-, chat- en e-mail) gedrag. Wij vinden het belangrijk om kinderen te leren hoe ze met ongewenste sites om moeten gaan. Mediawijsheid is een noodzakelijk item in deze tijd. Toch hebben we een internetfilter (SKOOLfilter) laten installeren om websites met pornografische, gewelddadige/racistische of virusverspreidende inhoud te blokkeren.
 

Uitgangspunten

Ook bij het surfen op internet, bij e-mailgebruik en in het geval van chatten door kinderen is het beleid van kracht. Daarbij geldt dat het bewust zoeken van ongewenste uitingen en het gebruiken van schuttingtaal als storend wordt opgevat en dus consequenties voor de leerling heeft. Het beleid wordt ouders/verzorgers meegedeeld in de schoolgids.

De leerlingen dienen zich aan de volgende regels uit het internetcontract te houden:

Voor het werken op computers geldt bovendien: