organisatie


De Meander is een grote school. Er zitten op dit moment ongeveer 425 leerlingen op school verdeeld over 19 groepen. Dit geeft een gemiddelde van 25 tot 30 leerlingen per groep. In de onderbouw (1-2) zijn de groepen bij de start van het schooljaar wat kleiner, in de bovenbouw juist iets groter. De schoolloopbaan is verdeeld in twee "bouwen". 

 

Er zijn drie groepen 1-2.

Er zijn twee groepen 3 en twee groepen 4

Er zijn drie groepen 5 en twee groepen 6

Er zijn drie groepen 7 en drie groepen 8


In principe staan er nooit meer dan 2 groepsleerkrachten voor een groep: een duobaan. Daarnaast zijn er leraren met een speciale taak voor b.v. remedial teaching, interne begeleiding, excellentie, montessori etc.

Bovendien zijn er veel stagiaires van de PABO (leerkrachten in opleiding) en het ROC (ict - academie, opleiding klassenassistentes en sport & bewegen).

De school wordt aangestuurd door een tweetal bouwcoördinatoren en de directeur.
Directeur: Annick van der Geest
Bouwcoördinator onderbouw: Hellen Klerkx
Bouwcoördinator bovenbouw: Ezra Venderbosch