klassenouders

 

De klassenouders hebben in de eerste plaats een ondersteunende functie ten behoeve van de groepsleerkracht. Een klassenouder helpt de leerkracht om allerlei activiteiten te kunnen organiseren, zoals excursies en feesten. Deze verricht coördinerend werk bij allerlei hand- en spandiensten. Daarbij kunnen andere ouders worden ingeschakeld. Deze activiteiten zijn in het algemeen specifiek voor de desbetreffende groep en/of bouw. De klassenouder is waar mogelijk een contactpersoon tussen de ouders en de betreffende groep. Veelal zijn er 2 klassenouders per groep.

Als u inlogt, vindt u de contactadressen van alle klassenouders.