Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad (MR) vormt een schakel tussen ouders, personeel en directie. De MR is actief betrokken bij de besluitvorming over het beleid van de school. De MR geeft (regelmatig) advies of instemming over financiële, organisatorische- en onderwijskundige zaken aan het schoolbestuur. De MR zorgt er – in kritische samenwerking met het schoolbestuur – voor dat de Meander een zo hoog mogelijk niveau van onderwijs nastreeft. Hierbij ziet de MR erop toe dat de balans tussen de maatschappelijke eisen en de Montessorivisie wordt bewaakt (eigentijds Montessorionderwijs).
 
De MR op De Meander bestaat uit 4 ouders en 4 leerkrachten. De MR vergadert gedurende het schooljaar bijna maandelijks. Bij een deel van de vergadering is het schoolbestuur door de directeur vertegenwoordigd en een deel vindt plaats zonder vertegenwoordiging van het schoolbestuur.
 
Verslagen MR-vergaderingen
De goedgekeurde vergaderverslagen van de MR zijn op het afgeschermde deel van deze website beschikbaar (www.meandernet.nl via ‘aanmelden’ (rechtsonder), na aanmelden staan de verslagen onder het rechter tabblad ‘Medezeggenschapsraad’ onder ‘MR documenten’).
 
Voor vragen en opmerkingen aan de MR kunt u altijd mailen naar mr@meandernet.nl.
 
Samenstelling MR schoolseizoen 2017-2018:

Oudergeleding:
Mireille Schelke Bouchoms (voorzitter) 06 20392991
Lonneke Zwinkels
Alexandre Meijer
Hans Scholten (06 417 41430)

Personeelsgeleding:
Corinne Sitters-Versteeg
Melinda Ruijssenaars:
Ilse Jagers op Akkerhuis
Sylvia Wijnen