sociale aanpassing en structuur 

'Prikkelen tot leven, maar vrij laten in ontwikkeling'

 
Jonge kinderen vinden het prettig als de dingen in hun wereld een eigen plaats hebben. De wereld moet op jonge kinderen nogal chaotisch overkomen. Zij moeten leren de voorwerpen die zij zien, te ordenen. Zij moeten de namen van dingen leren en het gebruik ervan leren kennen en herkennen. De uiterlijke orde waar het jonge kind behoefte aan heeft, is een voorwaarde voor innerlijke groei. Daarom is het belangrijk dat de omgeving van het kind zo ordelijk mogelijk is ingericht. Het houdt van de zekerheid dat iets op dezelfde plaats is terug te vinden. Dit noemt Montessori fixatie van de aandacht: geen onnodige afleidende voorwerpen, een kind werkt aan een leeg tafelblad met alleen de noodzakelijke materialen.

De behoefte aan orde beperkt zich niet alleen tot het zo ordelijk mogelijk verzorgen van de directe omgeving en de spullen die daarin een plaats hebben. Kinderen hebben er ook behoefte aan te leren hoe zij met anderen in hun omgeving kunnen samenleven. Daarbij is het noodzakelijk dat het jonge kind leert, dat anderen rechten hebben en dat die op dezelfde wijze gerespecteerd moeten worden als zijn eigen rechten.