topondernemers

Topondernemers is een nieuwe werkwijze voor wereldoriëntatie. Geschiedenis, aardrijkskunde, natuur en techniek komen op een nieuwe en verfrissende manier aan bod. Topondernemers laat kinderen de wereld ontdekken aan de hand van goed uitgewerkt en concreet ondersteunend thematisch onderwijs.

Eigen vragen, eigen antwoorden

Kinderen worden met Topondernemers uitgedaagd om initiatief te nemen, samen te werken en creatief te zijn. Zo bouwen ze zelfvertrouwen op in het vinden van antwoorden op eigen vragen.
Met Topondernemers weten ze deze zelfstandig te vinden. Kinderen krijgen bewust een grote verantwoordelijkheid op dit gebied, onder begeleiding van de leerkracht.


Aansluiten bij kerndoelen

 

De thema’s uit Topondernemers beslaan de kennisdoelen uit het leergebied ‘Oriëntatie op jezelf en de wereld‘. Het gaat om de kerndoelen (herziene kerndoelen, 2004):- Mens en samenleving- Natuur en techniek- Ruimte- Tijd Met Topondernemers wordt de onderwijsinhoud over mensen, de natuur en de wereld in samenhang aangeboden. Ook onderwerpen uit andere leergebieden worden betrokken op de ‘oriëntatie op jezelf en de wereld’.

Activiteiten die veel voorkomen zijn:

Topondernemers is in combinatie met een gedegen mediatheek (een rijke leeromgeving) een totaaloplossing voor het vak Wereldoriëntatie die naadloos aansluit op de ideeen van Maria Montessori, als ook op de werkwijze van het voortgezet onderwijs.

Het werkportfolio voor de leerling

Om het werk van de leerlingen te bewaren, kan per leerling een werkportfolio worden aangelegd. Deze bestaat uit een map voor het kind en een lade voor de groep. Werkportfolio’s bevatten zowel de werkstukken die af zijn als werk waarmee de leerling nog bezig is. Gedacht kan worden aan de gemaakte werkbladen, proefkaarten, verslagen maar ook aan foto’s van tentoonstellingen, excursies en briefjes met waarderingen van medeleerlingen, leerkrachten of ouders. Een werkportfolio geeft zowel leerkracht als leerling inzicht in de mate waarin en de wijze waarop bepaalde leerdoelen worden bereikt. Daarnaast willen we een digitaal portfolio ontwikkelen, waarbij leerlingen via ddeze website hun werk ook thuis aan hun ouders kunnen tonen.

Waarom Topondernemers?

De ontwikkeling van Topondernemers is begonnen doordat er behoefte ontstond aan een leeromgeving waarin kinderen zelfstandig de wereld kunnen ontdekken en de leerkrachten hen kunnen coachen op zaken die er werkelijk toe doen. Door samen te werken en zelf initiatief te nemen maken leerlingen hun ontdekkingsreis. Leerkrachten kunnen de leerlingen coachen door met hen te praten over hun leerproces. Waarom is samenwerken belangrijk, wat zijn jouw sterke punten? Kinderen moeten zich in deze tijd bewust worden van hun kernkwaliteiten. De samenleving vraagt steeds meer om eigen initiatief en om mensen die uit zijn op het ontwikkelen van nieuwe kennis. Deze vaardigheden moeten al vroeg bij kinderen geprikkeld en ontwikkeld worden.
 


Film
In het filmpje vertelt Maarten Westerduin, de grondlegger van Topondernemers, over het hoe en waarom van deze methodiek.


De reflectiewaaier
De competenties en vaardigheden zijn geformuleerd in de spreektaal van kinderen tussen de 8 en 12 jaar oud. We onderscheiden de volgende hoofdgebieden:

Methode

Er zijn twaalf thema's met vijftien opdrachtkaarten voor de groepen 5/6 en vijftien opdrachtkaarten voor de groep 7/8. De groepen kunnen tegelijkertijd in dezelfde periode aan hetzelfde thema werken.

Set 1
(eerste helft van het jaar)

Set 2
(tweede helft van het jaar)

Set 3
(tweede helft van het jaar)

Set 4
(tweede helft van het jaar)

Reizen

Oorlog en Vrede

Ik, jij, wij

Vlinders in je buik

Wereld in het klein

Boerderij

Sport en ontspanning

Multimedia

Derde Wereld

A t/m Z

Water, Aarde, Lucht en Vuur

Amerika

+ Hulpkaarten

+ Hulpkaarten

+ Hulpkaarten

+ Hulpkaarten

Ook in groep 3/4 werken we met Topondernemers in een voor die leeftijdsgroep geschikte variant. De thema's zijn vergelijkbaar met die in 5-8.

 

5 - 8

3/4

1.

Reizen

Op vakantie

2.

Wereld in het klein

Hier woon ik

3.

Derde Wereld

Wat een verschil

4.

Oorlog en Vrede

De doos op zolder

5.

Boerderij

Kinderboerderij

6.

A t/m Z

1 tot 15

7.

Ik, jij, wij

Met z’n allen

8.

Sport en Ontspanning

Niets staat stil

9.

Water, Aarde, Lucht en Vuur

Langs de waterkant

10.

Vlinders in je buik

Wie ben ik?

11.

Multimedia

De wereld om mij heen

12.

Amerika

Hup Holland Hup


Om de kinderen mogelijkheden aan te reiken bij het verwerken van de gevonden informatie zijn er hulpkaarten ontwikkeld:

Voor groepen 1-2 wordt door ons zelf een passende invulling gemaakt die naadloos aansluit op wat in de hogere leerjaren gebeurt.

Behalve met Topondernemers maken we ook gebruik van de schooltelevisie en de organisatie 'Natuur en Milieu Educatie'.