techniektorens

 

Op de Meander werken alle kinderen aan techniekopdrachten. Dat gebeurt met de Techniektorens.

Alle thema's en domeinen uit de kerndoelen(constructie, transport, productie, communicatie, elekrotechniek, chemie, duurzame energie, etc,)  worden in doorlopende leerlijnen behandeld. Het is vooral veel "zelf doen" voor de kinderen.

De Techniek Torens zijn drie opvallende en vrolijk gekleurde kasten in de vorm van Middeleeuwse kasteeltorens, waarin alle materialen, leskisten en lesbeschrijvingen zijn opgeborgen voor ten minste 80 technieklessen voor groep 1 tot en met groep 8.

Ook andere, leergebied-overstijgende, competenties komen, net als bij Topondernemers, aan de orde. Denk daarbij aan: zelfstandig in groepjes werken, samen oplossingen zoeken, taken verdelen, een werkend eindproduct maken, creeëren, zelfvertrouwen opbouwen, ontwikkeling van de fijne motoriek, precies werken, meten, driedimensionaal inzicht, op schaal werken, analyseren, testen, overleggen, ontwerpen, plannen, evalueren, doorzetten, etc.