kunstzinnige en creatieve vorming

 Op onze school maken de kinderen op verschillende manieren kennis met culturele en creatieve activiteiten: